Spa Aphrodite Palace podmienky súťaže

 
 
 
Úvod > Spa Aphrodite Palace podmienky súťaže
 

 
 

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE "REGISTRUJ SA NA ROBEL.SK a VYHRAJ!“

 

Usporiadateľ súťaže

 RPL, spol. s r.o., Za riekou Nitrou 1490, Partizánske 958 01, IČO: 31 422 284

 

1. Doba trvania súťaže a miesto konania súťaže

 

Súťaž s názvom "Registruj sa a vyhraj!" (ďalej tiež len ako "súťaž") bude realizovaná v termíne od 18.11. 2019 do 18.12. 2019 (ďalej tiež len ako "doba trvania súťaže") na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

 

2. Podmienky účasti

 

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej tiež len ako "súťažiaci" alebo "účastník"), ktorá v dobe trvania súťaže navštívi webovú stránku www.robel.sk a registruje sa TU. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci usporiadateľa a organizátora, ako ani osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

3. Určenie výhercov

 

Po skončení súťaže budú zo súťažiacich, ktorí sa riadne zapojili do súťaže, vylosovaní 4 výhercovia (1 výherca hlavnej ceny a 3 výhercovia ďalších cien). Losovanie bude prebiehať nasledujúci deň po skončení celej súťaže, tzn.19.12. 2019. Výhercovia budú zverejnení na webovej stránke robel.sk a na Facebooku. 

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené, resp. z nej budú vylúčené. Ak sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra prepadá bez náhrady v prospech usporiadateľa.

 

4. Výhry

 

Hlavná cena:

 

1 x poukaz na pobyt Spa Aphrodite-Kúpele Rajecké Teplice v hodnote 460€

 

Špecifikácia hlavnej ceny:

2 OSOBY / 2 NOCI

UBYTOVANIE
 Aphrodite PALACE****superior alebo de luxe
http://www.spa.sk/sk/hotely/aphrodite-palace,  ubytovanie po 14:00
voľný vstup do vodného a saunového sveta, Natural Spa a fitness
http://www.spa.sk/sk/spa-balneo
https://www.youtube.com/watch?v=nTc47Emf83k
http://www.spa.sk/sk/spa-balneo/kupelna-liecba

STRAVA
reštaurácia Aphrodite PALACE http://www.spa.sk/sk/konferencie/restauracia-aphrodite-palace
raňajky+ večere formou bufetových stolov

PARKOVANIE
ubytovaní hostia bezplatne v rámci ubytovania

 

 

Ďalšie ceny:

 

1 x poukaz pre dve osoby na celodenný vstup do termálnych bazénov, saunového sveta a natural spa, Spa Aphrodite- kúpele Rajecké Teplice v hodnote 100€ 

https://www.spa.sk/sk/spa-balneo 

 

2 x poukaz pre 2 osoby na 2 hod vstup do termálnych bazénov, Spa Aphrodite -kúpele Rajecké Teplice v hodnote 40€ 

https://www.spa.sk/sk/spa-balneo/termalne-bazeny

 

 

5. Výhercovia

 

Výhercom bude výhra zaslaná do 31.1.2020 na kontaktnú adresu, ktorú uviedli v registračnom formulári. V prípade neprevzatia, vedľajšia výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

 

 

Spoločné ustanovenia pre hlavné aj vedľajšie ceny:

Výhry nie je možné vymeniť za peňažné ani iné plnenia alebo požadovať vydanie inej výhry než tej, ktorá je určená usporiadateľom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry stanovené v týchto pravidlách.Usporiadateľ ani organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier a nezodpovedá za kúkoľvek ujmu, ktorá prípadne súťažiacemu alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s užívaním výhier. Výhry nie je možné reklamovať u usporiadateľa.Zobrazenie výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustračné.

 

Partizánske, 18.11.2019