Výhercovia súťaže

 
 
 
Úvod > Výhercovia súťaže
 
 
 

 
 

VÝHERCOVIA SÚŤAŽE

 

 

Výherca hlavnej ceny - 1 x poukaz na pobyt Spa Aphrodite-Kúpele Rajecké Teplice v hodnote 460€

 

Magdalena Sucha z Trenčianskych Teplíc, GRATULUJEME!

 

Výherca druhej ceny -  1 x poukaz pre dve osoby na celodenný vstup do termálnych bazénov, saunového sveta a natural spa, Spa Aphrodite- kúpele Rajecké Teplice v hodnote 100€ 

 

Dagmar Kyzúrová z Banskej Bystrice, GRATULUJEME!

 

Výherca tretej ceny - 1 x poukaz pre 2 osoby na 2 hod vstup do termálnych bazénov, Spa Aphrodite -kúpele Rajecké Teplice v hodnote 40€ 

 

Ján Hrabinský z Košíc, GRATULUJEME!

 

Výherca štvrtej ceny - 1 x poukaz pre 2 osoby na 2 hod vstup do termálnych bazénov, Spa Aphrodite -kúpele Rajecké Teplice v hodnote 40€ 

 

Roman Grossl z Přeštíc, GRATULUJEME!

 

 

 

 

 

Dôležité informácie

 

Výhercom bude výhra zaslaná do 31.1.2020 na kontaktnú adresu, ktorú uviedli v registračnom formulári. V prípade neprevzatia, vedľajšia výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

 

 

Spoločné ustanovenia pre hlavné aj vedľajšie ceny:

Výhry nie je možné vymeniť za peňažné ani iné plnenia alebo požadovať vydanie inej výhry než tej, ktorá je určená usporiadateľom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry stanovené v týchto pravidlách. Usporiadateľ ani organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier a nezodpovedá za kúkoľvek ujmu, ktorá prípadne súťažiacemu alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s užívaním výhier. Výhry nie je možné reklamovať u usporiadateľa. Zobrazenie výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) sú len ilustračné.

 

Partizánske, 19.12.2019