Veľkosti obuvi

 
 
 
Úvod > Veľkosti obuvi
 
 
 

 

Veľkosti obuvi

 

Veľkostné systémy

Veľkostné systémy sa odlišujú najmä podľa použitia jednotiek veľkosti. Vo svete sú rozšírené nasledovné systémy číslovania:

 

Francúzke číslovanie (EU) – jednotka veľkosti 1 francúzsky steh (= 6,6 mm, polčíslo = 3,3 mm)

Anglické číslovanie (UK) – jednotka veľkosti 1/3 palca (= 8,4 mm, polčíslo = 4,2 mm)

Metrické číslovanie – jednotka veľkosti 1 cm

 

Z dôvodu použitia rozličných jednotiek veľkostí vznikajú pri prerátavaní odchýlky. V princípe ale platí:

 

Veľkosti obuvi

 

Zmerať veľkosť nohy rýchlo & jednoducho doma

Ak sa chcete vyhýbať otlakom a boľavým nohám, odmerajte si najlepšie ešte pred kúpou topánok svoju veľkosť nohy. To sa dá veľmi rýchlo a jednoducho použitím dostupných pomôcok.

 

Postup:

  • Postavte svoju nohu na meter, pravítko alebo biely papier.
  • Odmerajte si dĺžku svojej nohy od päty až po palec.
  • Iba vo výnimočných prípadoch majú obidve nohy rovnakú dĺžku. Preto odporúčame zmerať obidve nohy a na vyrátanie správnej veľkosti obuvi použiť dĺžku dlhšej.
  • Topánka by Vám mala v optimálnom prípade v zadnej časti dobre a pevne sedieť na nohe a vpredu by malo byť dostatočne miesta. Ak je topánka veľká, môže to rušiť pri chôdzi.

 

Odporúčame vždy skúšať obuv pred kúpou. V prípade eshopu máte vždy možnosť vrátiť obuv ktorá Vám nesedí v stanovej lehote.